3B1 shinkenchiku

publication/media

新建築2017年9月号
新建築社

p.104-111