3B5 shinkenchiku

publication/media

新建築2021年9月号
新建築社

p.151-155